SIA „DAKS AG” saviem klientiem sniedz šādus pakalpojumus:

* darba vides risku novērtēšanu;
* darba vides iekšējo uzraudzību;
* izvērtēt un noteikt uzņēmuma (iestādes) atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām;
* darba vides iekšējās uzraudzības (DVIU) plāna izstrādi;
* darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi un realizācijas uzraudzību;
* nepieciešamo obligāto veselības pārbaužu (OVP) saraksta sastādīšanu;
* nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu (IAL) noteikšanu;
* nepieciešamo darba aizsardzības instrukciju pārskatīšanu, atjaunošanu, papildināšanu, izstrādi, noformēšanu un sagatavošanu apstiprināšanai;
* darba aizsardzības drošības zīmju, t.sk. ugunsdrošības, noteikšanu un izvietošanu;
* datora darbavietu ergonomisku ierīkošanu;
* darba vides mērījumu - mikroklimats (temperatūra, gaisa kustības ātrums, gaisa relatīvais mitrums) un apgaismojums - veikšanu ar sertificētiem mērinstrumentiem;
* citu nepieciešamo laboratorisko mērījumu noteikšanu;
* konsultācijas Jums un Jūsu darbiniekiem darba aizsardzībā;
* ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi;
* pēc nepieciešamības arī citus darba aizsardzības pakalpojumus, kā: darbinieku OVP nosūtījumu aizpildīšanu, IAL iegādi, darbinieku DA instruktāžu veikšanu, ugunsdrošības jautājumu risināšanu u.c.;
* pēc nepieciešamības organizējam un veicam OVP (obligātās veselības pārbaudes) Jūsu darbiniekiem.
 
 
Web izstrāde: SoftIB, 2007