Saites

Labklājības ministrija: www.lm.gov.lv

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra: www.osha.lv

Latvijas arodslimību ārstu biedrība: www.arodslimibas.lv

DNV GL Latvia, SIA (standartizācija un sertifikācija): www.dnvgl.lv

 
 
Web izstrāde: SoftIB, 2007